Hvad er konceptet?

Musik er en vidunderlig størrelse, der kan skabe bånd mellem mennesker uanset baggrund. Alle skal uanset indkomst skal have mulighed for at modtage undervisning i klaverspil, trommespil eller guitarspil og få et kendskab til nodesystemet. Musikundervisning skal være for alle, og det skal være sjovt. Når undervisning er enkelt og sjovt, bliver det også lærerigt.

Hvad kan du brug musikonline til?

Alle kan gennem enkle introduktioner til trommespil, klaverspil og guitarspil lære at spille uanset baggrund og alder. Hjemmesiden kan forhåbentlig tjene som en inspiration og motivation til at gøre musik til en del af livet for livet.

Hvad finder man på musikonline?

Hjemmesiden indeholder nodeark til grundlæggende trommespil, klaverspil og guitarspil. Alle nodeark vil være ledsaget af en lydfil og en kort video, der gennemgår nodearket enkelt. Det kan f.eks. være en gennemgang af funkrytmen eller en gennemgang af de mest brugte greb på guitaren. Materialet er gratis og offentligt.

Hvilke undervisningsmetoder bruges der?

Tilgangen til undervisningen vil tage udgangspunkt i praktisk spil suppleret med nodeark. Det er den praktiske læring, der sættes i spil, når man er sammen med andre mennesker. Musikteori kan man studere nærmere, når man er alene.

Hvorfor bruge musikonline?

Hjemmesiden tilbyder gratis musikundervisning på hele 3 instrumenter, som er trommer, klaver og guitar og giver enkle og brugbare introduktioner til de instrumenterne.

musikteori