Teori om rockrytme

Trommenoderne er skrevet ind i 4 rækker. Hver række består af 4 takter, som adskilles af lodrette streger.

Jeg starter med at spille rytmen på ride- bækkenet, som er det store bækken til højre. For at gøre det nemmere at lære trommenoder, har jeg skrevet bækken- noden med et X, som ligger lige på den øverste linje.

Der er 4 bækken- noder. Derfor tæller jeg ”1-2-3-4.” De kaldes for 1/4 – dels noder.

Herefter tilføjer jeg store- trommen. I nodeform ligger den lige over den nederste linje.

Dernæst tilføjer jeg lilletrommen. I nodeform ligger den lige under 2. linje fra oven.

Til sidst spiller jeg på hi-hat i stedet for ride- bækkenet. Der er 8 hi- hat noder. Derfor tæller jeg ”1 og 2 og 3 og 4 og.” De kaldes for 1/8- dels noder. I nodeform ligger hi-hat lige oven over den øverste linje.

Over 1. takt har jeg skrevet tallet 80 efter en node.

Det er til brug for en metronom, hvis man ønsker at spille rytmen i tempoet 80 taktslag i minuttet.

I starten skal man blot spille i sit eget tempo 🙂

Noder til rockrytme

Du kan  downloade nodearket nedenfor helt gratis som PDF-fil.

Opbygning af rockrytmen

Her kan du høre opbygningen af rytmen som lyd- fil: