Akkorder

Instrumentalmusik består af tre hovedelementer: rytme, melodi og harmoni. Det sidste af disse elementer – harmoni – udtrykkes gennem akkorder.

En akkord er udtryk for, at flere toner spilles samtidig. Akkorder bruges til at bygge en sang eller melodi op.  Den kan også give rytme til en sang.

De hyppigst spillede akkorder er treklange. De hedder treklange, fordi de består af tre forskellige toner som er en grundtone, en stor eller lille terts samt en kvint.

Der er en enkelt tone, der adskiller en dur- akkord fra en mol- akkord, og det er tertsen. En dur- akkord har, hvad der kaldes en stor terts, og en mol- akkord består af en lille terts. Læs mere om dur og mol skalaer på Musikonline.dk


c- dur

En C- dur treklang består af grundtone, stor terts og kvint af en C-dur skala. Det ville være C, E og G. En C-dur akkord består således af tonerne C, E og G.

C dur akkord
Akkorder C dur akkord

C- mol

En C- mol treklang består af grundtone, lille terts og kvint af en C-mol skala. Det ville være C, Eb og G. En C-mol akkord består således af tonerne C, Eb og G.

C mol akkord
C mol akkord

Hvis man vil spille en firklang, tilføjer man en node, der ligger ud over grundtonen, terts og kvinten.


c maj 7

En meget almindelig firklang er maj7- akkorden, hvor man tilføjer den 7. tone fra grundtonen. Den 7. tone kaldes for ”septim,” der betyder syv på latin. En Cmaj7 akkord består noderne C (grundtone) – E (stor terts) – G (kvint) – H (septim). En C maj 7- akkorden kan også skrives som ”CM7” eller ”C△7.”

C maj 7
C maj 7 akkord

c mol 7

En anden almindelig firklang er m7- akkorden. En C- mol 7 akkord skrives som Cm7 eller C-7. Den består af noderne C (grundtone) – Eb (lille terts) – G (kvint) – Bb (lille septim).

C mol 7
C mol 7 akkord

c 7

En anden almindelig firklang er 7- akkorden. En C7- akkord består af noderne C (grundtone) – E (stor terts) – G (kvint) – Bb (lille septim).

C 7
C 7 akkord

Dur- akkorder, mol- akkorder, formindskede akkorder, 6- akkorden, 7-akkorden og 9- akkorden er måske de mest anvendte akkorder i vestlig musik.


c 6

6- akkorden kan dannes ud fra 7-akkorden, hvor 7. trin sænkes til 6. trin. En C6 akkord består af noderne C – E – G – A.

C 6 akkord
C 6 akkord

c 9

En dur 9- akkord er 7 -akkord med en ekstra tone tilføjet. Denne tone kaldes for den 9., hvilket er det samme som 2. tone i en oktav højere. I C-dur akkorden er 2. tone D. Derfor er den 9. tone også et D. Når man ser akkordsymbolet C9, betyder det, at man skal spille tonerne C – E – G – Bb – D.

C 9 akkord
C 9 akkord

c mol 9

En mol 9- akkord er ligesom en 7- akkord baseret på en lille terts. C-mol 9 er skrevet som Cm9 eller C-9, og dens noter er C – Eb – G – Bb – D.

C mol 9 akkord
C mol 9 akkord

De fleste akkorder indeholder tre eller fire toner. Nogle musikstile som f.eks. jazz indeholder akkorder med fem toner, seks toner eller flere.

En ordnet serie af akkorder kaldes en akkord progression eller en harmonisk progression. Akkord -progressioner er grundlaget for de fleste melodier og sange.

Læs mere om akkorder her:

https://da.wikipedia.org/wiki/Akkord_(musik)

https://tartelet.dk/music_theory_basic-akkorder.html


Akkordsymboler

Nedenfor er et skema over de mest anvendte akkord- symboler:

Symbol Akkord type Eksempel Forklaring
Dur C “Dur” er det latinske ord for hård
m, – Mol Cm, C- “Mol” er det latinske ord for blød
2 Sekund C2 “Sekund” er det latinske ord for 2. C2 -akkorden består af tonerne C og D, hvor sidstnævnte er 2 halvtoner fra C
4, sus, sus 4 Suspended C4, Csus4, C sus “Suspended” er det engelske ord for suspenderet. Tertsen er suspenderet og udskiftet med kvarten. C4-akkorden består af tonerne C, F og G
6 Sekst C6 “Sekst” er det latinske ord for 6. C6 – akkorden består af tonerne C, E, G og A
7 Septim C7 “Septim” er det latinske ord for 7. C7- akkorden består af tonerne C, E, G og Bb
maj7, Δ Major Cmaj “Major” er det engelske ord for stor. Maj7 er det musikalske udtryk for den “store 7-er” og refererer til det store 7. skalatrin. En Cmaj7 – akkord består af tonerne C, E, G og H
dim, o Diminished Cdim “Diminished” er det engelske ord for formindsket
aug, + Augmentet Caug, C + “Augmentet” er det engelske ord for forstørret
9 C9 En C9 akkord er en C7- akkord med et tilføjet 9. tonetrin. En C9 – akkord består af tonerne C, E, G, Bb og D
add 9 Add 9 Cadd 9 Add er det engelske ord for tilføj. Det betyder, at der skal tilføjes det 9. tonetrin til akkorden C-dur. En Cadd9 – akkord består af tonerne C, E, G, og D
# kryds C# Et # hæver en tone med et halv- tonetrin. I en C#-akkord bliver C’et hævet med en halv tone.
b b Cb Et b sænker en tone med et halv- tonetrin. I en Cb-akkord bliver C-et sænket med en halv tone.