Denne side skal ses i sammenhæng med siden om nodesystemet:

For at vise tonernes varighed i forhold til hinanden har man noder med forskelligt udseende.

Billedet nedenfor viser de 8 forskellige nodeværdier.

Noderne fra venstre mod højre hedder: helnode, halvnode, fjerdedelsnode, ottendedelsnode, sekstendelsnode, toogtredivtedelsnode.

almindelige nodeværdier

Billedet nedenfor viser nodernes værdier i forhold til hinanden:

nodernes værdier