Nodeværdier

Billedet nedenfor viser 8 forskellige nodeværdier. Noderne fra venstre mod højre hedder: helnode, halvnode, fjerdedelsnode, ottendedelsnode, sekstendedelsnode, to og tredivte delsnode. Afsnittet nedenfor vil hovedsageligt omhandle de 5 første nodeværdier, der er mest anvendt i populærmusik. 

nodeværdierNedenfor ses et rytme diagram, der viser nodernes værdier i forhold til hinanden. 

rytmediagramFor at vise tonernes varighed i forhold til hinanden har man noder med forskelligt udseende.


Gennemgang af nodeværdier

Helnoden

Helnoden er den længste node og befinder sig i toppen af rytme diagrammet ovenfor. Den har en åben form uden nogen hals og ligner et hul. Varigheden for en helnode svarer til fire fjerdedelsnoder.

  helnode= fjerdedelsnoderfjerdedelsnoderfjerdedelsnoderfjerdedelsnoder


Halvnoden

halvnodeHalvnoden har en varighed, der svarer til to fjerdedels noder. = fjerdedelsnoderfjerdedelsnoder

Den adskiller sig fra helnode ved, at den ikke har nogen hals. 


Fjerdedelsnoden

fjerdedelsnoderFjerdedelsnoden er blevet en standard for ét taktslag. Det hænger sammen med, at den mest udbredte taktart er 4/4 tæt efterfulgt af 3/4 og 2/4. Den befinder sig i midten af rytmediagrammet ovenfor.

fjerdedelsnoder= fjerdedelsnoder


Ottendedelsnoden

ottendelsnodeOttendelsnoden er kendetegnet ved, at den har en fane. Den har en varighed svarende til halvdelen af en fjerdedels node. Den kan udgøre det første taktslag i en 3/8 taktart. To ottendedelsnoder svarer til én fjerdelsnode ottendelsnodeottendelsnode= stor fjerdedelsnode

Det er meget normalt at se to ottendedelsnoder forbundet med hinanden. To ottendedelsnoder forbindes med hinanden med en bjælke i stedet for faner


Sekstendedelsnoden

16 dels nodeSekstendedelsnoden er kendetegnet ved, at den har to faner i toppen halsen. Den har en varighed svarende til 1/4 af en fjerdedelsnode.

Fire sekstendedelsnoder svarer til én fjerdelsnode 16 dels node16 dels node16 dels node16 dels node= fjerdedelsnoder

Det er meget normalt at se to sekstendedelsnoder forbundet med hinanden. To sekstendedelsnoder forbindes med hinanden via to bjælker i stedet for faner ottendedelsnode med bjælke


Trioler

En nodefigur, der består af tre noder med en bue og 3-tal hedder en “triol.” 

De mest almindelige trioler i populærmusik er: 

triolder svarer til en fjerdedel i værdi. triol= stor fjerdedelsnode

Triolen ovenfor kaldes for 1/16 triol svarer til en ottendedel i værdi.

image11


Andre nodefigurer

Denne nodefigur forekommer ofte: 

node e1642195543232

Her kan du se et eksempel på, hvordan den tælles: 

Andre nodefigurer
Andre nodefigurer

Punkteret node

Et punktum bag en node forlænger noden med det halve dens værdi.

En punkteret helnode punkteret helnode svarer til 3 halvnoder og har dermed værdien 3/2 

En punkteret halvnode  Dotted Half Note svarer til 3 fjerdedelsnoder og har dermed værdien 3/4

En punkteret fjerdedelsnode punkteret fjerdedelsnode  svarer til 3 ottendedelsnoder og har dermed værdien 3/8

En punkteret ottendedelsnode  svarer til 3 sekstendedelsnoder og har dermed værdien 3/16

En punkteret sekstendedelsnode punkteret sekstendedelsnode  svarer til 3 toogtredivedelsnoder og har dermed værdien 3/32

En punkteret toogtredivedelsnode  svarer til 3 fireogtredsnoder og har dermed værdien 3/64


Nedenfor kan du se et diagram, der viser nodernes værdi, når noden er efterfulgt af et punktum.  

punkteret noder


Et musikstykke bliver opdelt i takter ved hjælp af taktstreger. Hvert afsnit svarer til én takt. 

taktstreger

For at holde takten må vi tælle.

På en helnode tælles fire taktslag. 1 _ _ _ (1, to, tre, fire)

På en halvnode tælles to taktslag. 1_3_ (1, to, 3, fire)

På en fjerdedelsnode tælles ét taktslag (1 2 3 4)

På en ottendedelsnode tælles et halvt taktslag. Ved læsning af ottendedelsnoder tæller man: (1 og 2 og 3 og 4 og)

På en sekstendedelsnode tælles et kvart taktslag. Ved læsning af sekstendedelsnoder tæller man: (1 da og så 2 da og så 3 da og så 4 da og så)

Generelt kan man sige, at man skal tælle med “og,” når der er ottendedele og mindre værdier i et musikstykke. Man tæller uden “og,” når det er større nodeværdier som f.eks. hele, halve og fjerdedele.


Angivelsen af taktart står lige efter nøglerne.

De mest almindelige taktarter er:

Firefjerdedelstakt, der benævnes 4/4. Her tælles der til 4 i en takt.

Firefjerdedelstakt er den mest udbredte taktart. Den er så almindelig, at den ofte bliver forkortet til et stort “C,” der står for “Common time.” 

Trefjerdedelstakt benævnes 3/4. Her tælles der til 3 i en takt. Denne takt skaber en vals rytme, der især var populær i det 19. århundrede. 

To fjerdedels takt benævnes 2/4. Her tælles der til 2 i en takt. Den bruges ofte i march-rytmer. 

Tre ottendedele takt, der benævnes 3/8 Her tælles der til 3 i en takt. Musikstykket “Für Elise” af Ludvig van Beethoven er skrevet i denne taktart. 

Seks ottendedels takt benævnes 6/8. Her tælles der til 6 i en takt. Åbningsscenen til TV- serien “Game of Thrones” er skrevet i denne taktart. 

2/2 takt er også udbredt. Den kaldes populært for “cut time,” fordi den skærer 4/4- dels takten midt over. Hver takt består af to halve taktslag. 

Derudover er der de mere usædvanlige taktarter som f.eks. fem fjerdedele takt, der benævnes 5/4. Jazz standarden “Take Five” af Poul Desmond er et godt eksempel på et musikstykke, der er skrevet i denne taktart. 

 


Pausernes værdier

Et pausetegn betyder, at man skal holde en pause i musikstykket. Pauserne har samme værdier som noderne. Når et musikstykke er skrevet i 4/4 taktart, skal der være pause – eller nodeværdier til en samlet værdi af 4/4 i hver takt. Det gælder tilsvarende, når der er tale om andre taktarter som f.eks. 3/4 og 2/4.


Nedenfor ses de forskellige symboler for pauser: 

En hel pause (1/1) 

image3

En halv pause (1/2) 

image19

En kvart pause (1/4)

image16

En ottendels pause (1/8)

image23

En sekstendedels pause (1/16) 

image8

For at holde takten må vi tælle.

  • På en helpause tælles fire taktslag. 1 _ _ _ (1, to, tre, fire)
  • På en halvpause tælles to taktslag. 1_3_ (1, to, 3, fire)
  • På en fjerdedelspause tælles ét taktslag (1 2 3 4)

På en ottendedelspause tælles et halvt taktslag. Ved læsning af ottendedelspauser tæller man: (1 og 2 og 3 og 4 og)

På en sekstendedelspause tælles et kvart taktslag. Ved læsning af sekstendedelspauser tæller man: (1 da og så 2 da og så 3 da og så 4 da og så)


Pauser og symboler
Pauser og symboler 

Man tæller det samme på pauser som på noder:

Pauser og noder
Pauser og noder

Læs mere om noder på Musikonline.dk

Læs mere om nodesystemet på Musikonline.dk

Find mere information om emnet