Noder


Et af de første steder at starte, når man lærer om musik, er at kende de typer af noder, der findes. At kende navnene på alle disse noder, såvel som deres tidsværdier, hvordan man tegner dem, og hvad delene af noderne hedder, er nøglen til at kunne læse noder godt.

Musik bygges op omkring noder, når det skrives ned. Noderne har forskellige bogstaver, der følger 7 bogstaver i alfabetet, som er C-D-E-F-G-A-H. Bogstavet H kan også hedde B udenfor Europa.

Nedenfor ses bogstaverne fordelt ud på tangenterne på et klaver:

 

noder

Her kan du høre, hvordan de 7 toner lyder:

På linket nedenfor kan du se de 7 toner på nodelinjerne:

Tonerne_C_H

Bliv bedre til Klaver hos Skoove »


Noder – vestlig musik bruger tolv noder. De er som følger:

C
C# / Db
D
D# / Eb
E
F
F# / Gb
G
G# / Ab
A
A# / Bb
H

De steder hvor to toner er angivet (for eksempel C# / Db), vil begge nodenavne skabe den samme tonehøjde. Navnet på noden varierer afhængigt af hvilken “toneart” du er i. For eksempel er C# en tone, der findes i A-dur skalaen. Den samme nøjagtige tonehøjde kan høres i Bb-mol-skalaen, hvor den omtales som Db. 


Oktaver

Disse toner er spredt ud over oktaver. Alle tonerne vises i rækkefølge i en bestemt oktav, og så gentager mønsteret sig selv i en ny oktav.

På et standard 88-tangenters klaver kaldes den laveste tone A0. Dette betyder, at det er tone “A” i nul-eth oktaven. En oktav op derfra er A1, som er tonen “A” i den første oktav.

Den højeste tone på klaveret hedder C8. Det betyder tonen “C” i ottende oktav.

De sorte tangenter på klaveret repræsenterer “skråstreg”-tonerne på listen ovenfor (C# / Db, D# / Eb osv.). Deres navne varierer afhængigt af hvilken toneart du spiller i.


Noder

Læs mere om nodesystemet: 

https://musikonline.dk/musikteori/nodesystemet/

Lær mere om noder her: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Node_(musik)

Bliv bedre til Klaver hos Skoove »


forskellige noder
forskellige noder

Nodesystemet – Diskantnoderne 

Linjerne

Nodesystemet består af fem linjer, der benævnes fra neden: 1. 2. 3. 4. 5. linje.

Mellem linjerne er der fire mellemrum, der benævnes fra neden 1. 2. 3. 4. mellemrum.

På linjerne og i mellemrummene skrives noderne.

En node består almindeligvis af et hoved og en hals:

image 3  

Billedet nedenfor viser 8 diskantnoder fra et lavt C til et højt C. Der læses fra venstre mod højre.  

C dur skala
C dur skalaBliv bedre til Klaver hos Skoove »

Navne 

Diskantnoderne har forskellige navne.

Noderne på de 5 linjer hedder, når man starter nedenfra: E-G-H-D-F

Man kan huske det gennem følgende ramse: En Gris Har Det Fedt

Her kan du høre, hvordan noderne lyder på de 5 diskantlinjer:

Diskantnoder på linjerne
Nodesystemet – Diskantnoder på linjerne

Her kan du downloade noderne på de 5 linjer som pdf:

Noder_på_linjerne_m_bogstaver

Noderne i de 4 mellemrum hedder, når man starter nedenfra: FACE 

Man kan huske det på følgende måde: FACE er det engelske ord for ansigt. Man kan huske noderne med følgende remse: Får Alle Citroner Evner  

Her kan du høre, hvordan noderne lyder mellem de 5 linjer:

Bliv bedre til Klaver hos Skoove »

Diskantnoder mellem linjerne
Nodesystemet -Diskantnoder mellem linjerne

Her kan du downloade noderne mellem de 5 linjer som pdf:

Noder_mellem_linjerne_m_bogstaver

Når vi sammensætter diskantnoderne på linjerne og mellem linjerne, får vi følgende noderække:

Diskantnoderække

Her kan du høre noderækken:


G – nøglen

G noegle

Tegnet ovenfor kaldes for en G-nøgle. Tegnet er ofte at finde på venstre side af nodelinjerne. Det hedder en G-nøgle, fordi den slynger sig om 2. linje, hvor tonen og noden G ligger. Tegnet bruges til at fortælle, at noderne på linjerne er diskantnoder, og at der skal spilles i den højre halvdel af klaveret. Tegnet bruges også som indikator for andre instrumenter som f.eks. guitar, violin og fløjte.   


Nodesystemet – Basnoderne

Linjerne

Nodesystemet består af fem linjer, der benævnes fra neden: 1. 2. 3. 4. 5. linje.

Mellem linjerne er der fire mellemrum, der benævnes fra neden 1. 2. 3. 4. mellemrum.

På linjerne og i mellemrummene skrives noderne.

Navne 

Basnoderne har forskellige navne.

Noderne på de 5 linjer hedder, når man starter nedenfra: G-H-D-F-A

Man kan huske det gennem følgende remse: Grise Har Det Fedt Altid 

Her kan du høre, hvordan noderne lyder på de 5 baslinjer:

Noderne på linjerne: 

Basnoder på linjerne
Nodesystemet – Basnoder på linjerne

Her kan du downloade noderne på de 5 linjer som pdf:

Noder_på_linjerne_m_bogstaver

Noderne i de 4 mellemrum hedder, når man starter nedenfra: ACEG 

Man kan huske det gennem følgende remse: Alle Citroner Er Gule   

Her kan du høre, hvordan noderne lyder mellem de 5 linjer:

Basnoder mellem linjerne
Nodesystemet – Basnoder mellem linjerne

Her kan du downloade noderne mellem de 4 linjer som pdf:

Noder_mellem_linjerne_m_bogstaver

Når vi sammensætter basnoderne på linjerne og mellem linjerne, får vi følgende noderække:

Basnoderække


F – nøglen 

F noegle

Tegnet ovenfor kaldes for en F-nøgle. Tegnet er ofte at finde på venstre side af nodelinjerne. Det hedder en F-nøgle, fordi den slynger sig om 4. linje, hvor tonen og noden F ligger. Tegnet bruges til at fortælle, at noderne på linjerne er basnoder, og at der skal spilles i den venstre halvdel af klaveret. Tegnet bruges også som indikator for andre instrumenter som f.eks. basguitar og tuba. 

image 3   ←Denne node kaldes for en ¼ dels node.

Når der er fire ¼ -dels node på en række, tælles de på følgende måde:

image 4

Her kan du se de 4 noder på en nodelinje i en pdf- fil: 

Fjerdedelsnoder

Her kan du høre, hvordan det lyder, når de 4 1/4- dels noder spilles på en nodelinje:

Bliv bedre til Klaver hos Skoove »

Læs mere om nodeværdier

Læs mere om noder  

Læs mere om nodesystemet på følgende side: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/notation