Noder


Et af de første steder at starte, når man lærer om musik, er at kende de typer af noder, der findes. At kende navnene på alle disse noder, såvel som deres tidsværdier, hvordan man tegner dem, og hvad delene af noderne hedder, er nøglen til at kunne læse noder godt.

Musik bygges op omkring noder, når det skrives ned. Noderne har forskellige bogstaver, der følger 7 bogstaver i alfabetet, som er C-D-E-F-G-A-H. Bogstavet H kan også hedde B udenfor Europa.

Nedenfor ses bogstaverne fordelt ud på tangenterne på et klaver:

 

noder

Her kan du høre, hvordan de 7 toner lyder:

På linket nedenfor kan du se de 7 toner på nodelinjerne:

Tonerne_C_H


Noder – vestlig musik bruger tolv noder. De er som følger:

C
C# / Db
D
D# / Eb
E
F
F# / Gb
G
G# / Ab
A
A# / Bb
H

De steder hvor to toner er angivet (for eksempel C# / Db), vil begge nodenavne skabe den samme tonehøjde. Navnet på noden varierer afhængigt af hvilken “toneart” du er i. For eksempel er C# en tone, der findes i A-dur skalaen. Den samme nøjagtige tonehøjde kan høres i Bb-mol-skalaen, hvor den omtales som Db. 


Oktaver

Disse toner er spredt ud over oktaver. Alle tonerne vises i rækkefølge i en bestemt oktav, og så gentager mønsteret sig selv i en ny oktav.

På et standard 88-tangenters klaver kaldes den laveste tone A0. Dette betyder, at det er tone “A” i nul-eth oktaven. En oktav op derfra er A1, som er tonen “A” i den første oktav.

Den højeste tone på klaveret hedder C8. Det betyder tonen “C” i ottende oktav.

De sorte tangenter på klaveret repræsenterer “skråstreg”-tonerne på listen ovenfor (C# / Db, D# / Eb osv.). Deres navne varierer afhængigt af hvilken toneart du spiller i.


Noder

Læs mere om nodesystemet: 

https://musikonline.dk/musikteori/nodesystemet/

Lær mere om noder her: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Node_(musik)


forskellige noder
forskellige noder