Diskantnoderne 

Linjerne

Nodesystemet består af fem linjer, der benævnes fra neden: 1. 2. 3. 4. 5. linje.

Mellem linjerne er der fire mellemrum, der benævnes fra neden 1. 2. 3. 4. mellemrum.

På linjerne og i mellemrummene skrives noderne.

En node består almindeligvis af et hoved og en hals:

  

Billedet nedenfor viser 8 diskantnoder fra et lavt C til et højt C. Der læses fra venstre mod højre.  

Navne 

Diskantnoderne har forskellige navne.

Noderne på de 5 linjer hedder, når man starter nedenfra: E-G-H-D-F

Man kan huske det gennem følgende ramse: En Gris Har Det Fedt

Her kan du høre, hvordan noderne lyder på de 5 diskantlinjer:

Her kan du downloade noderne på de 5 linjer som pdf:

Noder_på_linjerne_m_bogstaver

Noderne i de 4 mellemrum hedder, når man starter nedenfra: FACE 

Man kan huske det på følgende måde: FACE er det engelske ord for ansigt  

Her kan du høre, hvordan noderne lyder mellem de 5 linjer:

Her kan du downloade noderne mellem de 5 linjer som pdf:

Noder_mellem_linjerne_m_bogstaver

Når vi sammensætter diskantnoderne på linjerne og mellem linjerne, får vi følgende noderække:

Diskantnoderække

Her kan du høre noderækken:

Tegnet ovenfor kaldes for en G-nøgle. Tegnet er ofte at finde på venstre side af nodelinjerne. Det hedder en G-nøgle, fordi den slynger sig om 2. linje, hvor tonen og noden G ligger. Tegnet bruges til at fortælle, at noderne på linjerne er diskantnoder, og at der skal spilles i den højre halvdel af klaveret. Tegnet bruges også som indikator for andre instrumenter som f.eks. guitar, violin og fløjte.   

Basnoderne

Linjerne

Nodesystemet består af fem linjer, der benævnes fra neden: 1. 2. 3. 4. 5. linje.

Mellem linjerne er der fire mellemrum, der benævnes fra neden 1. 2. 3. 4. mellemrum.

På linjerne og i mellemrummene skrives noderne.

Navne 

Basnoderne har forskellige navne.

Noderne på de 5 linjer hedder, når man starter nedenfra: G-H-D-F-A

Man kan huske det gennem følgende remse: Grise Har Det Fedt Altid 

Her kan du høre, hvordan noderne lyder på de 5 baslinjer:

Her kan du downloade noderne på de 5 linjer som pdf:

Noder_på_linjerne_m_bogstaver

Noderne i de 4 mellemrum hedder, når man starter nedenfra: ACEG 

Man kan huske det gennem følgende remse: Alle Citroner Er Gule   

Her kan du høre, hvordan noderne lyder mellem de 5 linjer:

Her kan du downloade noderne mellem de 4 linjer som pdf:

Noder_mellem_linjerne_m_bogstaver

Når vi sammensætter basnoderne på linjerne og mellem linjerne, får vi følgende noderække:

Basnoderække

Tegnet ovenfor kaldes for en F-nøgle. Tegnet er ofte at finde på venstre side af nodelinjerne. Det hedder en F-nøgle, fordi den slynger sig om 4. linje, hvor tonen og noden F ligger. Tegnet bruges til at fortælle, at noderne på linjerne er basnoder, og at der skal spilles i den venstre halvdel af klaveret. Tegnet bruges også som indikator for andre instrumenter som f.eks. basguitar og tuba. 

   ←Denne node kaldes for en ¼ dels node.

Når der er fire ¼ -dels node på en række, tælles de på følgende måde:

Her kan du se de 4 noder på en nodelinje i en pdf- fil: 

Fjerdedelsnoder

Her kan du høre, hvordan det lyder, når de 4 1/4- dels noder spilles på en nodelinje:

Læs mere om nodeværdier

Læs mere om noder