I vestlig musikteori er der 12 forskellige toner, der går fra C til H. På klaveret er de fordelt over en oktav. De 12 toner kan blive arrangeret i en cirkel, der kaldes for ”Kvint- cirklen.”

Den ses nedenfor:

kvintcirklen

Ordet ”kvint” er det latinske ord for 5. Det anvendes om denne cirkel, fordi de 12 toner er placeret med en afstand på 5 toner imellem sig. Kvintcirklen indeholder information om dur- og mol skalaer. Ydersiden indeholder information om durskalaer, og indersiden indeholder information om deres paralleltonarter i molskalaerne. Kvintcirklen kan også bruges som et værktøj til at transponere toneart og til at finde information om intervaller, harmonier og akkord- strukturer.

Man kan enten gå højre om cirklen eller venstre om cirklen. Hvis man går højre om cirklen, skal der tilføjes et # for hvert trin. Går man mod venstre, skal der tilføjes et b for hvert trin. Hvis man forestiller sig, at kvintcirklen er et ur, skal der ud for tallet 12 stå C. Kvintcirklen starter på C og indeholder ingen #-er eller b-er. Den angiver, at C-dur skalaen skal spilles uden #-er eller b-er. På et klaver ville man kun skulle spille på de hvide tangenter.

Hvis man går en kvint mod højre, rammer man et G. G-dur skalaen indeholder et kryds for F, og der vil derfor stå # ud for G’et. Hvis man går en kvint mod højre, rammer man et D. D-dur skalaen indeholder et kryds for F og et kryds for C, og der vil derfor stå to ## ud for D’et. Mønsteret forsætter højre om, så der ud for A er tre ### og ud for E er fire #### og ud for H er fem #####.

Når man går en kvint mod venstre fra C, rammer man et F. F-dur skalaen indeholder et b for B, og der vil derfor stå b ud for F’et. Hvis man går en kvint mod venstre, rammer man et Bb. Bb-durskalaen indeholder et b for B og et b for E, og der vil derfor stå to gange bb ud for Bb. Mønsteret forsætter venstre om, så der er ud for Eb tre gange bbb og ud for A er fire gange bbbb og ud for Db er fem gange bbbbb.

Ud for H-dur vil der være et overlap mellem de fem #####, er er i skalaen og de seks gange bbbbbb, der er i skalaen. Derfor vil både tonearten H og tonearten Cb fremgå.

Ud for Db-dur vil der være et overlap mellem de fem bbbbb, er er i skalaen og de seks gange ######, der er i skalaen. Derfor vil både tonearten Db og tonearten C# fremgå.

Kvintcirklen slutter ved Gb. Her vil der være et overlap mellem de seks gange bbbbbb, der er i skalaen og de seks gange ######, der er i skalaen. Derfor vil både tonearten Gb og tonearten F# fremgå.

Eksempler på 12 sange skrevet i de forskellige tonearter:

C                        – Let It Be, The Beatles

G                       – Holiday, Madonna

D                       – Summer of ‘69, Bryan Adams

A                       – Tears in Heaven, Eric Clapton

E                        – My Heart Will Go On, Céline Dion

H                       – Born in the USA, Bruce Springsteen

F                        – I wanna dance with somebody, Whitney Houston

Bb                     – Everybody, Backstreet Boys

Eb                     – How deep is your love, Bee Gees

Ab                     – Firework, Katy Perry

Db                     – Everything I Do, Bryan Adams

Emb                  – Take Five, Poul Desmond