Intervaller er et udtryk for afstanden mellem to toner. Udtrykket er meget udbredt indenfor musik, og det bruges til at tale om akkorder, skalaer, strukturer og melodier. De kan hedde sekund, terts, kvart, kvint, sekst, septim. At vide, hvordan de fungerer, er en grundlæggende musikerfærdighed, der vil låse op for kreativitet til sangskrivning, arrangement og improvisation.

lær nemt at spille på klaver her


 

Intervaller
Intervaller

 

 


 

 


Sekund

Intervallet fra C til D kaldes for sekund, fordi D er andet tonetrin fra C. Sekund er det latinske ord for 2.

Sekund 1 e1646255571414

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om tonerne på siden om noder:

https://musikonline.dk/musikteori/nodesystemet/

 


Terts

Intervallet fra C til E kaldes for terts, fordi E er tredje tonetrin fra C. Terts er det latinske ord for 3.

Terts 1 1 e1646256033150

 

 

 

 

 

 

 


Kvart

Intervallet fra C til F kaldes for kvart, fordi F er fjerde tonetrin fra C. Kvart er det latinske ord for 4.

kvart 1 1 e1646256297575

 

 

 

 

 

 

 


Kvint

Intervallet fra C til G kaldes for kvint, fordi G er femte tonetrin fra C. Kvint er det latinske ord for 5.

kvint 1 e1646256577401

 

 

 

 

 

 

 


Sekst

Intervallet fra C til A kaldes for sekst, fordi A er sjette tonetrin fra C. Sekst er det latinske ord for 6.

Sekst 1 1 e1646256933371

 

 

 

 

 

 

 


Septim

Intervallet fra C til H kaldes for septim, fordi H er syvende tonetrin fra C. Septim er det latinske ord for 7.

septim 1 e1646257221946

 

 

 

 

 

 

 


Oktav

Intervallet fra C til C kaldes for oktav, fordi C er ottende tonetrin fra C. Oktav er det latinske ord for 8.

oktav 1 e1646257459617

 

 

 

 

 

 

 


Melodisk

Et melodisk interval er, når man spiller en tone, f.eks. C, og herefter spiller et E. Det er udtryk for en lille melodi.


Harmonisk

Et harmonisk interval er, når man spiller to toner samtid, f.eks. C og E. Herved skabes en harmoni.


Rene intervaller

De rene intervaller navngives kvart, kvint, oktav.

De andre intervaller navngives sekund, terts, sekst og septim.


Forstørret eller formindsket intervaller

De rene intervaller kan enten forstørres eller formindskes. Hvis en C-dur akkord skal forstørres, vil den ledsages af tegnet + eller af bogstaverne ”Aug,” der står for det engelske udtryk ”augmentet,” der betyder forstørret. En C aug akkord vil bestå af tonerne C, E og Ab.

Hvis en C-dur akkord skal formindskes, vil den ledsages af tegnet O eller af bogstaverne ”Dim,” der står for det engelske udtryk ”diminished,” der betyder formindsket. En C dim akkord vil bestå af tonerne C, D# og F#.


Læs mere om intervaller:

https://hellomusictheory.com/learn/intervals/