Et interval er et udtryk for afstanden mellem to toner. Udtrykket er meget udbredt indenfor musik, og det bruges til at tale om akkorder, skalaer, strukturer og melodier. De kan hedde sekund, terts, kvart, kvint, sekst, septim.

Intervallet fra C til D kaldes for sekund, fordi D er andet tonetrin fra C. Sekund er det latinske ord for 2. Intervallet fra C til E kaldes for terts, fordi E er tredje tonetrin fra C. Terts er det latinske ord for 3. Intervallet fra C til F kaldes for kvart, fordi F er fjerde tonetrin fra C. Kvart er det latinske ord for 4. Intervallet fra C til G kaldes for kvint, fordi G er femte tonetrin fra C. Kvint er det latinske ord for 5.

Intervallet fra C til A kaldes for sekst, fordi A er sjette tonetrin fra C. Sekst er det latinske ord for 6.

Intervallet fra C til H kaldes for septim, fordi H er syvende tonetrin fra C. Septim er det latinske ord for 7.

Intervallet fra C til C kaldes for oktav, fordi C er ottende tonetrin fra C. Oktav er det latinske ord for 8.

Et melodisk interval er, når man spiller en tone, f.eks. C, og herefter spiller et E. Det er udtryk for en lille melodi.

Et harmonisk interval er, når man spiller to toner samtid, f.eks. C og E. Herved skabes en harmoni.

De rene intervaller navngives kvart, kvint, oktav.

De andre intervaller navngives sekund, terts, sekst og septim.

De rene intervaller kan enten forstørres eller formindskes. Hvis en C-dur akkord skal forstørres, vil den ledsages af tegnet + eller af bogstaverne ”Aug,” der står for det engelske udtryk ”augmentet,” der betyder forstørret. En C aug akkord vil bestå af tonerne C, E og Ab.

Hvis en C-dur akkord skal formindskes, vil den ledsages af tegnet O eller af bogstaverne ”Dim,” der står for det engelske udtryk ”diminished,” der betyder formindsket. En C dim akkord vil bestå af tonerne C, D# og F#.